kinesitherapie

KINESITHERAPIE

Wat is kinesitherapie?

 

Kinesitherapie is therapie (verzorging, behandeling van het lichaam) via kinesis (beweging). Anders gezegd, iemand die beperkt is in zijn functioneren - en dat kan veroorzaakt worden door gekwetste spieren, verstijfde gewrichten, letsels aan zenuwen, hart, longen en/of mentale problemen en zoveel andere mogelijke (combinaties van) factoren - via het gebruik van beweging en een gamma van fysische (warmte, koude, elektrische stromen, enz) en technische middelen (terug) optimaal te laten functioneren.

 

Het vakdomein is in de laatste twintig jaar zodanig gegroeid en ontwikkeld dat kinesitherapie op dit moment geëvolueerd is tot een essentiële steunpilaar in de revalidatie.

 

TERUGBETALING MUTUALITEIT:

Een kinesitherapiezitting wordt steeds voor een deel terugbetaald door uw mutualiteit indien u in het bezit bent van een doktersvoorschrift. De grootte van terugbetaling van een kinesitherapiezitting is afhankelijk van het ziektebeeld dat u heeft:

 

Courante aandoeningen (alles wat niet bij F- of E-pathologie behoort)

Per aandoening is er steeds een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk met tegemoetkoming van de mutualiteit. De eerste 18 zittingen worden normaal terugbetaald. Vanaf de 19e zitting krijgt u nog steeds terugbetaald maar aan het verminderde terugbetalingstarief. Een courante aandoening kan men drie maal per jaar goedkeuren. M.a.w. u heeft recht op 3 X 18 beurten voor verschillende aandoeningen (vb rug, enkel, knie).

 

F-pathologiën ( na operatie of immobilisatie,...)

Per pathologie is er steeds een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk met terugbetaling. De eerste 60 zittingen worden terugbetaald aan het normale terugbetalingstarief. Vanaf de 61e sessie krijgt u een verminderde terugbetalingstarief.

 

E-pathologiën (ernstige aandoeningen)

Er zijn een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk tegen een buitengewoon verhoogde tegemoetkoming.

 

Perinatale kinesitherapie

Er worden maximum 9 beurten per zwangerschap terugbetaald.

CONTACT

Hendrik Consciencestraat 9a 8770 INGELMUNSTER

051-32.02.85

0476-61.65.64

FOLLOW US

ONLINE AFSPRAAK

Maak afspraak

© Copyright 2017. All Rights Reserved.